AMX MOD X полезни команди за начинаещи!

amx_slay "името на играча , който ще го слайнете" - amx_slay T1E1D! 

amx_slap "името на играча , който ще слапвате и с колко демич" - amx_slap T1E1D! 20 

amx_say "Чат съобщение към всички играчи" - amx_say Hi all :) 

amx_csay green "Пак съобщение но посредата , а green е цветът с който ще е съобщението , изберете си го вие" - amx_csay green Hi al :) 

amx_kick "киква играча от сървъра" - amx_kick T1E1D! 

amx_ban "банва играча от сървъра по име" - amx_ban T1E1D! 

amx_slay "слейвате отборите Т и КТ" - amx_slay @CT , amx_slay @T 

amx_unban "маха бана на играч , който е бил банат" - amx_unban IP 

amx_vote "вот повреме на игра" - amx_vote "Pro li sam?" Da Ne 

amx_votemap "вот за смяна на картата" - amx_votemap de_dust 2 

amx_votekick "вот за кикване на играч" amx_votekick T1E1D! 

amx_cancelvote "отменя вотването" 

amx_banmenu "отваря менюто за бан" 

amx_teammenu "отваря отборното меню" 

amx_kickmenu "отваря kick меню" Команди за играчите повреме на игра 

nextmap - показва следващата карта 

timeleft - показва оставащото време до смяна на другата карта 

thetime - показва реалното време , като по часовника 

/admin - показва кои админи са онлайн 

/hs - показва хеадсхтите ви 

/hsall - показва хеадшотите на всички в сървъра 

/rank - показва вашия ранк до момента 

/top15 - показва 15-те най-добри играчи 

/top10 - показва 10-те най-добри играчи 

/rules - Показва правилата на сървъра 

/flop15 - Показва 15-те най-слаби играча 

/me - Показва ударите и колко демич сте взели за (рестартира се на всяки нов рунд) 

/stats 
/statsme 
/hp някой от командите изискват специален плугин ако неви стават несе очудвайте плгина го няма :wink: 

Ето и няколко Jump команди повреме на игра: 

/top15 - показва 15-те най-добри играчи с най-добре време 

/pro15 - показва 15-те най-добри играчи с най-добро време без чекпойнт 

/ljstats - показва jstats на 10-те най-добри играча които скачат най-много 

/cp - сейфате си място 

/tp - като паднете пишете това и се връщате на сейфаното място 

/menu - отваря ви менюто 

/invis - прави ви невидим 

А ето и някой други команди които ги има в някои Джъмп съври след като завършите картата например в Сървъра "Goraza CS 1.6 KZ" 

bind f +hook - дава ви "важенце" да се катерите с него навсякаде 

/noclip - можете да минете нвсякаде из картата свобода ... 

Е - при натискането на бутона Е ви се пуска Matrix Jump-a , при второ натискане на бутона Е се спира 

{START_COUNTER}